lokacija: Apatin
objavljeno: 05.07.2018.

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja, bez plaćanja naknade, poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Apatin za 2019. godinu

Saopštenja

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09, 112/2015 i 80/2017) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017 i 111/2017 ), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta ( u daljem tekstu: Komisija), raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

- obrazovne ustanove - škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
- visokoobrazovne ustanove - fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
- pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;
 
da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Apatin za 2019. godinu, do dana 31. oktobra 2018. godine.
 
Potrebna dokumentacija:
 
1) Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica
2) Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci);
3) Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.
 
Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija, zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.
 
Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 10 do 14 časova, u prostorijama Opštinske uprave Opštine Apatin, ulica Srpskih vladara, br.29, prizemlje, kancelarija broj 11 ili sa sajta http://www.soapatin.org/poljoprivreda .
 
Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2018. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvorenog.
 
Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici Opštine ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2019. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Apatin za 2019. godinu, na adresu: Opštinske uprave Opštine Apatin ulica Srpskih vladara, br.29, 25260 Apatin. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.
 
Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Željko Kiš, telefon: 025 772122 lokal 559 ili 065 2526016, email: [email protected] ili lično u prostorijama Opštine Apatin, ulica Srpskih vladara, br.29, prizemlje, kancelarija broj 11.
 
Ovaj javni poziv objaviti u lokalnim medijima i to na televiziji Apatin, Radio Dunavu, Portalu 025info, na internet stranici Opštine Apatin i oglasnim tablama Mesnih kancelarija i Mesnih zajednica.
 

Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
 

Komentari

Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.

Povezane vesti

Kako usvojeni plan održavanja ulica predviđa sanacije oštećenog kolovoza, “krpljenje” udarnih rupa, nastavljaju se radovi na održavanju gradskih...

Jedan od svakodnevnih poslova radnika „Zelenila“ je i orezivanje ili uklanjanje visokih stabala koja ugrožavaju ulične provodnike na...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su...

Crédit Agricole Srbija predstavila je savršeno udoban kredit za refinansiranje uz veoma atraktivnu fiksnu nominalnu kamatnu stopu već...

Tokom ove sedmice radnici JKP „Zelenilo“ Sombor realizuju posao orezivanja zdravih i rušenja dotrajalih stabala bođoša u Ulici...

Crveni krst Apatin će u petak, 21. septembra, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine iz Novog...