Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja, bez plaćanja naknade, poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Apatin za 2019. godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09, 112/2015 i 80/2017) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017 i 111/2017 ), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta ( u daljem tekstu: Komisija), raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

- obrazovne ustanove - škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
- visokoobrazovne ustanove - fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
- pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;
 
da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Apatin za 2019. godinu, do dana 31. oktobra 2018. godine.
 
Potrebna dokumentacija:
 
1) Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica
2) Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci);
3) Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.
 
Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija, zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.
 
Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 10 do 14 časova, u prostorijama Opštinske uprave Opštine Apatin, ulica Srpskih vladara, br.29, prizemlje, kancelarija broj 11 ili sa sajta http://www.soapatin.org/poljoprivreda .
 
Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2018. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvorenog.
 
Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici Opštine ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2019. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Apatin za 2019. godinu, na adresu: Opštinske uprave Opštine Apatin ulica Srpskih vladara, br.29, 25260 Apatin. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.
 
Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Željko Kiš, telefon: 025 772122 lokal 559 ili 065 2526016, email: [email protected] ili lično u prostorijama Opštine Apatin, ulica Srpskih vladara, br.29, prizemlje, kancelarija broj 11.
 
Ovaj javni poziv objaviti u lokalnim medijima i to na televiziji Apatin, Radio Dunavu, Portalu 025info, na internet stranici Opštine Apatin i oglasnim tablama Mesnih kancelarija i Mesnih zajednica.
 

Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
 

Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar