Šta kažu stranke? Samodoprinos - DA ili NE?

Glasanje o uvođenju samodoprinosa na teritoriji naseljenog mesta Apatin počelo je u nedelju 8. novembra i trajaće do 22. novembra 2015. godine. Građani će na svojim birački mestima svakodnevno moći da glasaju u periodu od 8 do 20 sati. Referendumi u Svilojevu i Kupusini počinju u nedelju 15. novembra, a završavaju u nedelju 22. novembra, dok referendum u Prigrevici počinje u četvrtak 12. novembra, a završava u nedelju 22. novembra.

Tradicija samodoprinosa u Apatinu datira još od davne 1968. godine, odnosno ima tradiciju dugu 47 godina. Građani Apatina su se dva puta izjašnjavali za desetogodišnje uvođenje samodoprinosa, dok su ostali samodoprinosi uvođeni na period od pet godina.

Novi samodoprinos od 3%, ukoliko bude izglasan trajaće u periodu od 1. januara 2016. do 31. decembra 2020. godine a sredstva će biti utrošena na izgradnju komunalne infrastrukture. Ukupan iznos planiranih sredstava u tom petogodišnjem periodu trebao bi da iznosi 400 miliona dinara. Za prikupljanje, priliv i naplaćivanje sredstava samodoprinosa, za vršenje kontrole obračuna, naplate i uplate sredstava samodoprinosa, nadležan je Odsek za lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave. Skupština opštine Apatin i Savet Mesne zajednice Apatin su dužni da najmanje jednom godišnje informišu građane o naplati i korišćenju sredstava samodoprinosa putem sredstava javnog informisanja.

Odluka o uvođenju samodoprinosa donosi se referendumom, a učešće mogu uzeti građani koji imaju izborno pravo i prebivalište u naseljenom mestu Apatin. Zanimljivo je da penzioneri na osnovu posebne pisane izjave mogu dobrovoljno uplaćivati samodoprinos po osnovu ostvarenih penzija.

Aktuelna vlast smatra da je izjašnjavanje građana Apatina za uvođenje mesnog samodoprinosa za unapređenje i razvoj komunalne infrastrukture u prethodnim periodima predstavljalo pravilo ponašanja i ističu konstantno visok procenat za njegovo uvođenje od ukupnog broja izašlih građana na glasanje.

"Suština je u tome što građani vide pa i osećaju šta je za njihov novac izgrađeno. Dok hodaju nekom, lepo asfaltiranom ulicom pod nogama osećaju da je u tu ulicu ugrađen i njihov dinar. Ne uvek naravno, ali ponekad im napamet padne i ta činjenica. Dok se voze nekom biciklističkom stazom, što je mnogo prijatnije nego kretati se među velikim i opasnim prevoznim sredstvima, sete se da te staze ne bi ni bilo da nije bilo samodoprinosa, to jest učešća svih građana." - ističe se u proglasu Mesne zajednice pod nazivom ZA samodoprinos - za naš grad i za budućnost, koji možete pročitati na svaničnom sajtu OO SPS Apatin.

Nije nikakvo čudo da za samodoprinos najradije izdvajaju najstariji građani, stoji u saopštenju. Kao zreliji, a samim tim i mudriji ljudi oni dobro znaju da će sve dobrobiti Apatina koristiti i njihovi sinovi i kćerke, i unuci i unuke, praunuci i praunuke, navodi se između ostalog.

"Od sredsatva prikupljenih samodoprinosom od 3%, planirano je komunalno uređenje grada, jer sredstva koristimo kao inicijalna za dobijanje kredita i donacija, pa je vrednost urađenog mnogo veća nego što se prikupi sredstava." - izjavio je nedavno za Radio Dunav funkcioner OO SPS Apatin i sekretar MZ Apatin, Milan Lavrnić.

Povodom referenduma o uvođenju novog samodoprnosa oglasio se i OO DS Apatin.

"Opštinski odbor Demokratske stranke u Apatinu poziva sve građane Apatina, Prigrevice, Kupusine i Svilojeva, koji imaju glasačko pravo, da izađu na referendum i izjasne se o predlogu za nastavak samodoprinosa, a nadležne organe zadužene za organizaciju referenduma pozivamo da se referendum sprovede uz strogo poštovanje svih zakonskih odredbi koje regulišu ovu oblast. Konačnu odluku o tome da li će nastavka samodoprinosa biti treba da donesu građani." - ističe se u sopštenju Demokratske stranke koje je pristiglo na adresu naše redakcije.

Građani opštine Apatin su dovoljno opterećeni teškom ekonomskom situacijom, a kojoj je doprinelo smanjenje plata i penzija, povećanje stope PDV-a, poreza na imovinu kao i poslednje povećanje cene struje od 12%, te bi se sa ovih 3% dodatno opteretio ionako loš kućni budžet, smatraju u Pokretu Dosta je bilo.

"Dužnost lokalne samouprave je da obezbedi potreban novac za sve planirane projekte iz budžeta opštine Apatin, a koji iznosi oko milijardu dinara. Nema logike da se novac troši na luksuzne stvari, a onda dodatno uzima od građana opštine Apatin. Dobrovoljno se javljamo da predložimo novi budžet i dokažemo da novca ima sasvim dovoljno te da se planirani projekti mogu završiti i bez samodoprinosa. Doprinos u visini od 1% koji je namenjen za troškove sahranjivanja (koji je već izglasan i važi do 2023. godine), podržavamo." - kaže se u saopštenju Opštinskog odbora Pokreta Dosta je bilo - Saša Radulović.

Opštinski odbor Socijaldemokratske stranke u Apatinu zauzeo je stav povodom aktuelnog glasanja o samodoprinosu na sledeći način:

"Nesumnjivo je da je samodoprinos tradicija u opštini Apatin koja je u velikoj meri doprinela izgradnji naše opštine. Pozitivni efekti prethodnih samodoprinosa su vidljivi svuda oko nas, te stoga smatramo da ova tradicija treba da bude nastavljena i u narednom periodu. Međutim, želimo i da ukažemo na brojne probleme vezane za samodoprinos koji su se javljali i ranije, a koji su aktuelni i danas. Smatramo da su Mesnim zajednicama data preširoka ovlašćenja u raspolaganju sredstavima samodoprinosa, pa tako Mesne zajednice imaju pravo da trošenje ovih sredstava usmere i na "finansiranje i drugih nespecificiranih aktivnosti po odlukama Mesne zajednice". Ovo obesmišljava strogo namenski karakter sredstava samodoprinosa i omogućava Mesnim zajednicama da sredstva troše na šta god požele, što je veoma pogrešno. Ukazujemo i na brojne probleme u samom postupku glasanja o samodoprinosu, od trajanja referenduma pa do javljanja građana da se dozvoljavaju izmene u biračkom spisku na licu mesta, obilaska građana po kućama kako bi glasali za samodoprinos, itd. Sve ovo baca veliku senku na inače odličnu ideju samodoprinosa, pa apelujemo da se zakon u potpunosti poštuje, u interesu svih građana opštine Apatin." - stoji u saopštenju OO SDS Apatin.

Samodoprinos, tekovina socijalističkog načina upravljanja u Apatinu funkcioniše već 47 godina, i kao takav je i dalje aktuelan. Takav vid solidarnosti građana opštine Apatin obezbedio je ogromna sredstva koja su definitivno pomogla razvoju opštine. Nažalost, imamo pravo osnovano da sumnjamo da se sredstva troše nenamenski i da opštinskim vlastima koriste za "krpljenje" budžeta, a poseban problem je i famozna 33. stavka u Programu namene sredstava samodoprinosa u Apatinu po kojoj se omogućava "finansiranje drugih nespecificiranih aktivnosti po odlukama Mesne zajednice", smatra predsednik Opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove Apatin, Goran Bogić.

"Način organizovanja referenduma i njegovo sprovođenje takođe baca senku na ovaj proces. Da li je zaista potrebno 15 dana da bi se referendum održao i koliko će novca biti potrošeno na izborne komisije? Da li je potrebno da pojedini direktori javnih preduzeća sede u izbornim komisijama i uzimaju dnevnice? Izostanak kampanje koja bi opredelila građane da glasaju za ili protiv, a isto tako i agitovanje i pritisak po domaćinstvima samo dva ili tri dana nakon početka referenduma remete čitav proces, jer se na ovaj način ugrožavaju osnovni principi demokratije i prava građana da se bez pritisaka izjasne o tome kako žele da glasaju. I pored svih manjkavosti Srpski pokret obnove poziva sve svoje članove i simpatizere da izađu i podrže samodoprinos. Duboko smo ubeđeni da će već za nekoliko meseci nova vlast znati da ceni odricanje građana i da će sredstva trošiti kvalitetno i namenski u korist svih građana Apatina." - ističu u Srpskom pokretu obnove.

Damir Radovanac iz Opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Srbije u Apatinu ističe da je ova stranka apsolutno za samodoprinos uz određene korekcije.

"Potrebno je da svi maksimalno učestvuju u ovome, i da se sredstva od samodprinosa troše namenski, uz detaljan i transparentan uvid za šta je sve potrošen novac građana Apatina. Trebalo bi se ugledati na Mesnu zajednicu Svilojevo i način kako je samodoprinos zamišljen. Sporna je tačka 33 u Programu namene sredstava samodoprinosa u Apatinu gde se navodi "finansiranje drugih nespecificiranih aktivnosti po odlukama Saveta Mesne Zajednice. To znači da se sredstva mogu trošiti onako kako Mesna zajednica smatra, što po pravilu ne mora da znači da je to u interesu onih koji izdvajaju novac, a to su građani Apatina." - istakao je za 025info, Damir Radovanac.

U Opštinskom odboru Srpske napredne stranke kažu da je mesni samodoprinos veoma značajan prihod budžeta za sva naseljena mesta u opštini iz kojeg su se decenijama unazad finansirali bitni infrastrukturni projekti u svim Mesnim zajednicama. Zahvaljujući isključivo građanima opštine i njihovoj spremnosti da ulože svoj novac u ovu sredinu, opština Apatin izgleda danas sigurno bolje i opremljenije nego što bi izgledala da nije izdvajanja iz mesnog samodoprinosa, smatraju naprednjaci."I pored toga što je ovo toliko bitan prihod za celu opštinu i što građani svakog meseca izdvajaju novac od svojih zarada, čudi nas što se ni do današnjeg dana oni koji su nadležni da informišu građane o svakom utrošenom dinaru, nisu potrudili da na internet sajtu Opštinske uprave objave SVE finansijske izveštaje (http://www.soapatin.org/Page.aspx?id=127) o planiranim i utrošenim sredstvima koji se svake godine usvajaju u Skupštini opštine Apatin i da to redovno čine. Srpska napredna stranka Apatin je i u svojim ranijim saopštenjima kritikovala ovakav nonšalantan pristup načinu izveštavanja i smatra da ovakva praksa mora da se prekine jer to nije u interesu svih građana."

Spisak lepih želja je jedno, međutim ono što jeste činjenica jeste da su bitni infrastrukturni objekti finansirani iz mesnog samodoprinosa, naglašavaju u OO SNS Apatin.

"U Apatinu je na taj način izgrađena Fabrika vode koja je delom finansirana iz kreditnih sredstava. U toku 2007.godine, Opština Apatin je odlučila da se kreditno zaduži na rok od 15 godina sa grase periodom od 2 godine, radi izgradnje druge faze ovog postrojenja. Vraćanje ovog kredita finansira se iz mesnog samodoprinosa od 3%. Period do kraja otplate ove obaveze nije kratak i građanima neko treba da objasni ili da ih podseti da će ovu obavezu morati oni snositi, da li kroz samodoprinos ili kroz opštinski budžet. To su činjenice. Kao što je i činjenica da još uvek ne znamo koliko je ukupno iznosila investicija u fabriku vode i iz kojih je sve sredstava finansirana. Građanima nisu potrebna emotivna saopštenja, već isključivo činjenice."

"Pozivamo sve građane da se izjasne o mesnom samodoprinosu, jer jedino oni mogu da odluče o budućnosti ove opštine." - navodi se u saopštenju Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Apatin.

U međuvremenu oglasio se i Opštinski odbor Srpske radikalne stranke u Apatinu. Radikali ističu da je mnogo toga rečeno ovih dana, afirmativnog i dobrog u vezi izglasavanja novog samodoprinosa od strane raznih političkih partija i pojedinaca, kao i da su ponavljane činjenice i iznošeni istorijski podaci koji su svima dobro poznati.

"Suština i ono što ohrabruje jeste činjenica da je postignut ogroman politički konsenzus koji svakako ne treba potceniti niti olako shvatiti. Na svima nama je odgovornost i potreba da se maksimalno angažujemo i učinimo sve kako bi ova korisna tradicija dobila i blagoslov naših sugrađana. Srpska radikalna stranka poziva sve stanovnike naše opštine da podrže izglasavanje samodoprinosa svojim aktivnim učešćem." - piše u saopštenju OO SRS Apatin.


Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar