lokacija: Apatin
objavljeno: 17.11.2017.

Održana 29. sednica Opštinskog veća opštine Apatin

Politika

Na 29. sednici Opštinskog veća Opštine Apatin našlo se čak 27 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, utvrđen je predlog odluke o bližim uslovima i kriterijumima za obustavu pružanja komunalnih usluga koji se tiču neredovnih i nesavesnih platiša čija su dugovanja veća od 20.000,00 dinara i traju duže od 2 meseca, a već sledećom tačkom utvrđena je odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji naše opštine. Prilikom utvrđivanja predloga konsultovani su vlasnici ugostiteljskih objekata koji su podneli peticiju u vezi radnog vremena.

U nastavku sednice, utvrđen je predlog rešenja o prenosu javne svojine sa opštine Apatin na Srpsku pravoslavnu crkvu ,Eparhija Bačka, Crkvena opština Apatin, a radi izgradnje crkve u Prigrevici, a usvojen je i predlog rešenja o usvajanju predloga teksta oglasa radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin radi izgradnje, putem javnog nadmetanja.
 

Članovi OV izglasali su predlog odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin.

Usvajanjem naredne dve tačke, utvrđen je predloga rešenja o obrazovanju Štaba zimske službe opštine Apatin za 2017./2018. godinu koji će kontrolisati zimsku službu, a utvrđen je i predlog zaključka o davanju saglasnosti na operativni plan zimske službe na javnim putevima u opštini Apatin za 2017./2018. godinu. Plan je izmenjen u odnosu na prošlu godinu u smislu pojedinih prioritetnih ulica, a na osnovu iskustava i predloga od prošle godine. Opštinsko veće je donelo i izmene odluke o imenovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Apatin, predlog rešenja o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje u opštini Apatin i razmatranje godišnjeg plana rada opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Apatin za 2018. godinu. Izmene se su se ticale uskleđivanja broja ljudi radi operativnijeg rada.


Takođe, na 29. sednici OV, usvojen je predlog rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Apatin. Sve inspekcije će biti dužne da dostave planove rada i kontrolne liste koje će biti objavljene na sajtu opštine Apatin.

Opština je u obavezi da do 31.12. tekuće godine utvrdi prosečnu cenu kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Apatin, pa je sa tim u vezi sledećom tačkom usvojen predlog rešenja o utvrđivanju iste.

Na osnovu preporuke Vlade Srbije, usvojen je predlog rešenja o davanju saglasnosti da se subjektu privatizacije Građevinskom preduzeću „ Mostogradnja“ AD Beograd otpišu i konvertuju potraživanja.

U naredne dve tačke, izglasan je predlog zaključka o usvajanju izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu, za period januar-septembar 2017. godine kao i predlog rešenja o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 1. januar-30. septembar 2017. godine koji se tiče tri javna preduzeća čiji je osnivač opština Apatin.

JP-u za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ i JKP-u „Naš dom“ na sednici je data saglasnost da 50% ostvarene dobiti upotrebe za finansiranje investicije.

Na osnovu tužbi koje su dobili protiv opštine Apatin, a zbog potrošenih predviđenih sredstava na toj poziciji, Veće je usvojilo predlog rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve kako bi se isplatili zahtevi za naknadu štete, a već sledećom tačkom usvojen je predlog odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora. Od 26 zahteva, na vansudsko poravnanje je pristalo 17 oštećenih lica.

U poslednjoj tački 29. sednice OV usvojen je predloga zaključka o davanju saglasnosti na upotrebu imena Apatin u nazivu prodavnice auto-delova „Auto Apatin“.
 

Komentari

Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.

Povezane vesti

Na 13. sednici Skupštine opštine Odžaci koja je održana juče pred odbornicima je bilo dvanaest tačaka dnevnog reda.

Uvodno obrazloženje, u okviru prve tačke dnevnog reda, o Predlogu odluke o završnom računu budžeta grada Sombora za...

Aktivisti MO SNS Selenča, iskoristili su lepo nedeljno prepodne kako bi organizovali veliku radnu akciju u okviru koje...

Aktivisti MO SNS Čonoplja organizovali su veliku radnu akciju u svom mestu u okviru koje su izvršili renoviranje...

Da dobre stvari ne treba menjati dokaz su i naprednjaci u Kolutu, koji su ponovo subotom organizovali veliku...

Članovi MO SNS u Riđici tokom vikenda nisu ostali kod svojih kuća, već su prionuli na posao i...