Budžet opštine Odžaci veći od milijardu dinara
Odbornici SO Odžaci su pri kraju prošle godine usvojili budžet opštine za 2018. koji iznosi nešto više od milijardu i 174 miliona dinara. Sednica na kojoj je usvojen budžet bila je poslednja koju je lokalni parlament održao u 2017. godini.
 
U budžetu za 2018. se od poreskih prihoda očekuje skoro 611 miliona dinara, a od transfera od drugih nivoa vlasti blizu 396 miliona. Neutrošena sredstva od prethodne godine iznose 114,8 miliona dinara.
 
Kada se radi o rashodima, predsednica opštine Latinka Vasiljković je navela da su svi korisnici budžeta imali veće potrebe za sredstvima nego što im je opredeljeno, jer se vodilo računa o opravdanosti rashoda i realnim procenama prihoda.
 
Prema rečima predsednice opštine, najveća ulaganja u 2018. godini predviđena su u organizaciju saobraćaja i saobraćajnu infrastrukturu – 263,8 miliona dinara, zaštitu životne sredine – 121,8 miliona dinara i socijalnu i dečiju zaštitu – 100,4 miliona dinara.
 
- Vođeni iskustvom iz ove godine i u 2018. očekujemo veći prenos neutrošenih sredstava i veći iznos kapitalnih transfera jer smo se intenzivno angažovali na pripremi projekata za učešće na konkursima viših nivoa vlasti od kojih smo u toku 2017. imali izuzetnu podršku – kazala je Vasiljković.
 
Ona je kao značajne projekte za koje su opredeljena sredstva u budžetu za 2018. godinu, između ostalog, navela završetak rekonstrukcije puta Bački Gračac-Kruščić, završetak radova na kanalizaciji u industrijskoj zoni u Odžacima, rekonstrukciju glavne fekalne crpne stanice u Odžacima, rekonstrukciju Železničke ulice u Odžacima, izgradnju nekategorisanog puta Bački Brestovac-Srpski Miletić, zatim projekat studije vodosnabdevanja u opštini Odžaci i modernizacije i proširenja vodovodne mreže.
 
Vasiljković je dodala da u 2018. godini nije planirano zaduživanje budžeta.

Za usvajanje budžeta glasalo je 20 odbornika vladajućih stranaka, dok je protiv bilo četvoro predstavnika opozicije.
 
- Vi nas već pripremate na nekoliko rebalansa, jer ni sami niste sigurni da će budžet u ovom obimu moći biti ostvaren – kazao je Milan Ćuk iz SRS koji je postavio i pitanje opravdanosti ulaganja u izgradnju puta Bački Brestovac-Srpski Miletić, što je jedna od u budžetu planiranih kapitalnih investicija.
 
Da je budžet realan smatra Slavka Anđelković Petrović iz Odeljenja za finansije Opštinske uprave Odžaci koja je u odgovoru odborniku SRS rekla da se pri izradi budžeta polazilo od realnih projekcija prihoda.
 
- Nemojte imati sumnju da se budžet neće ostvariti, hoće verovatno u još većem obimu jer očekujemo još bolju naplatu lokalnih javnih prihoda. Smatram da je ovo najbolji budžet opštine do sada. Akcenat je na projektima, a efekte će građani videti u 2018. i 2019. godini – kazala je Anđelković Petrović.

Vlasko Grujičić iz SNS je naveo da je ta stranka po formiranju skupštinske većine 2013. od prethodne vlasti nasledila budžet opštine od 770 miliona dinara, da bi on nakon četiri godine bio povećan na milijardu i 174 miliona.
 
- I to govori da smo se kao vlast ponašali odgovorno i racionalno, da smo radili u korist svih građana opštine Odžaci, da su svi naši projekti bili u cilju zapošljavanja ljudi i poboljšavanja uslova života građana. Tako će biti i u predstojećem periodu što se vidi iz projekcije budžeta za 2018. godinu – rekao je Grujičić.
 
Predstavnik DS u lokalnoj skupštini Aleksandar Dikić je rekao da je povećanje budžeta o kome je govorio odbornik Vlasko Grujičić posledica porasta zaposlenosti do koga je došlo nakon otvaranja fabrike “Magna siting”, što je investicija koju je, prema njegovim rečima, u Odžake dovela vlast na čelu sa Demokratskom strankom.
 
Dikić se u svom izlaganju o predlogu budžeta za 2018. osvrnuo na iznos sredstava koja su opredeljena za Dom zdravlja Odžaci.
 
- Nikada manji budžet nije bio za Dom zdravlja Odžaci, dok sa druge strane nikada veći izdatak nije za vansudske troškove, da li za ljude koji su nezakonito ostali bez posla, ujede pasa lutalica ili drugo. Kada je reč o Domu zdravlja, za tu ustanovu ste ove godine izdvojili 35 miliona dinara, od čega za troškove sudskog poravnavanja ide 19 miliona – naveo je Dikić.

 
Skupština usvojila više odluka na poslednjoj sednici
 
Na 8. sednici SO Odžaci na kojoj je usvojena odluka o budžetu za 2018, pred odbornicima je bilo još 14 tačaka dnevnog reda, među kojima i predlog odluke o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Odžaci za 2017. godinu.
 
Na istoj sednici usvojena je i odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove za fizičku kulturu Sportsko-poslovni centar Odžaci, radi usklađivanja sa odredbama Zakona o sportu.
 
Ovom odlukom se, između ostalog, menja naziv ustanove u Javna ustanova Sportski centar Odžaci, kao i delatnost jer se ta ustanova više neće baviti i poslovima poslovnih centara, već će njena pretežna delatnost biti obavljanje sportske delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu.
 
Lokalni parlament je doneo odluku o otpisu potraživanja prema privrednom društvu za građenje, remont i održavanje pruga “ZGOP” a.d. Novi Sad. Otpis duga u iznosu od blizu 517.000 dinara, koji je to preduzeće imalo prema opštini Odžaci po osnovu poreza na zarade realizuje se kao mera u postupku privatizacije, a u skladu sa zaključkom Vlade Srbije.
 
Vlada Srbije je donela zaključak da su državni poverioci dužni da subjektu privatizacije, privrednom društvu “ZGOP” a.d, otpišu dug sa stanjem na dan 31. decembar 2016. godine.
 
Skupština opštine je dala saglasnost na programe poslovanja JKP “Usluga” Odžaci i JKP “Brestkom” Bački Brestovac, kao i plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2018. godinu. Usvojen je i zaključak o davanju saglasnosti JKP “Usluga” Odžaci na cene komunalnih proizvoda i usluga.
 
Jedna od tačaka dnevnog reda bio je i predlog odluke o izmeni odluke o lokalnim komunalnim taksama.
 
Nakon sprovedenog konkursa za imenovanje direktora Centra za socijalni rad Odžaci, opštinski parlament je imenovao Gordanu Lukić, diplomiranu pravnicu iz Odžaka, za direktorku te ustanove na mandatni period od četiri godine. Lukićeva koja je do sada bila vršilac dužnosti direktora Centra, jedina se prijavila na raspisani konkurs.
 

Usluge socijalne zaštite koje će se finansirati iz sredstava namenskog transfera i izvornih prihoda opštine su dnevni boravak, pomoć u kući i lični pratilac deteta. Za njihovo finansiranje je odlukom o budžetu obezbeđeno ukupno oko 9,7 miliona dinara, navedeno je u usvojenoj odluci kojom se utvrđuju prioritetne usluge socijalne zaštite u opštini Odžaci za 2018. godinu. 


Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar