Zaključak Štaba: Od danas sportisti nastavljaju sa treninzima u zatvorenom prostoru

Na sednici Štaba za vanredne situacije komandant Štaba je doneo Zaključak kojim se omogućava da nastavak treninga vrhunskih sportista i ostalih sportista u sistemu sporta Republike Srbije na teritoriji opštine Kula počinje od 15. maja 2020. godine u svim sportskim objektima na teritoriji opštine Kula, osim u školsko sportskim halama (halama u školama).
Treninzi sportista mogu se nastaviti ukoliko se od strane svih subjekata (sportisti, treneri, ovlašćena lica sportskih klubova, ovlašćena lica sportskih objekata) omogući pridržavanje sledećih mera prevencije:
I Sportisti pri dolasku, odlasku i tokom treninga treba da se pridržavaju sledećih mera prevencije:
-sportistima i trenerima se preporučuje da na trening dolaze pojedinačno po mogućnosti u opremi za trening uz izbegavanje korišćenja prostorija svlačionice,

 • korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su svlačionice, tuš kabine,mogyće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije;
  -kada god je mogyće treninge treba organizovati na otvorenom terenu;
  -tokom pojedinačnih treninga preporučuje se da sportisti drže razmak od minimum 5 metara;
  -za treninge u kontaktnim sportovima gde nije mogyće držati fizičku distancu između trenera i sportista, preporučuje se da uvek isti trener i sportista odrade trening;
  -sportisti treba da koristite svoja lična sredstva za higijenu (sapuni, peškir i drugo);
  – tokom treninga sportista treba da koristi samo svoju bocu za vodu ,sportsko piće, proteine ne treba da deli ni sa kim drugim (isto se odnosi i na hranu koju eventualno koristi tokom treninga);
  — kada nije na treningu, sportista treba da se pridržava svih mera fizičkog razmaka kao mere prevencije.
  II Organizatori treninga u saranji sa odgovornim licima i rukovodstvom sportskih objekata treba da se pridržavaju sledećih mera prevencije:
 • za svaki trening treba da se uspostavi sistem vođenja evidencije treniranja (podaci o treneru, sportistima, tehničkom osoblju i drugom osoblju koji učestvuje u realizaciji treninga,; vreme treniranja, mesto izvođenja treninga);
 • pri dolasku na trening, organizator treninga treba da prikupi informacije od svakog sportiste, trenera, ostalog tehničkog i drugog osoblja koje učestvuje u realizaciji treninga o postojanju nekog od simptoma koji može ukazati na infekciju virusom (temperatura, kašalj, malaksalost, otežano disanje i dr.), te ukoliko postoji bilo koji simptom sportista ne bi trebalo da bude pušten u objekat, odnosno sportista treba da se udalji sa treninga i uputi nadležnom lekaru;
  — ukoliko se tokom treninga pojavi bilo koji simptom koji ukazuje na COVID — 19 infekciju bilo kog sportiste, trenera, tehničkog ili drugog osoblja na treningu, trening treba da se odmah prekine, a osoba sa simptomima uputi lekaru;
  — organizator treninga treba da obezbedi posebnu korpu u koju se bacaju sva potrošena plastična i druga ambalaža, kao i papirne maramice — ubrusi i čiji sadržaj se, nakon treninga, stavlja u posebno zatvorenu plastičnu kesu koja se potom odlaže kao komunalni otpad;
  — u sportskom objektu gde se trening održava ili se taj objekat koristi pri održavanju treninga treba da budu postavljena sredstva za dezinfekciju ruku;
  — pre početka i nakon završetka treninga, organizator treninga treba da dezinfikuje fiksirane sportske sprave koje su korišćene pri treningu sportista;
  — pre i nakon svakog treninga sve lopte, kao i drugi sportski rekviziti koji se koriste na treningu treba da budu dezinfikovani sredstvom sa najmanje 70% alkohola;
  — organizator treninga treba da o svakom održanom treningu vodi posebnu evidenciju u kojoj se moraju navesti imena svih osoba koje su bile prisutne radi naknadnog, eventualnog, epidemiološkog praćenja kontakata;
  – organizatori treninga u saradnji sa rukovodstvom sportskih objekata treba da obezbede da vremenski razmak u rasporedu između dva treninga bude minimalno 15 minuta;
  – sve zatvorene prostorije koje koriste sportisti, treneri, tehničko ili drugo osoblje treba da budu redovno provetravane prirodnim putem, otvaranjem vrata i prozora, a ukoliko vremenske prilike dozvoljavaju prozori mogu biti stalno otvoreni, kako bi se obezbedila prirodna ventilacija;
  – upotreba centralne klimatizacije nije dopuštena;
  – sva lica koja rade u objektima koje koriste sportske ekipe ,treba sve vreme da nose zaštitne maske i poštuju sve ostale utvrđene mere prevencije u radi sprečavanja širenja COVID-19.

Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar