Usvojen budžet opštine Kula za 2021. godinu

Danas je održana šesnaesta, poslednja u ovoj godini, sednica Skupštine opštine Kula. Centralna tačka dnevnog reda bio je predlog Odluke o budžetu opštine Kula za 2021. godinu. Uvodničar po ovoj tački dnevnog reda bio je načelnik budžeta Zoran Vignjević koji je rekao da je Odluka o budžetu opštine Kula napravljena u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i u skladu sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem.

Prihodi i primanja su planirani polazeći od propisa koji uređuju vrstu i visinu javnih prihoda, kao i pripadnost pojedinih vrsta prihoda jedinicama lokalne samouprave. Ukupno planirana sredstva sadržana u Odluci o budžetu opštine Kula za 2021. godinu iz svih izvora finansiranja, uključujući i preneta sredstva iz ranijih godina iznose milijardu i 439 miliona 117 hiljada dinara, od čega su prihodi iz budžeta milijardu 345 miliona i 246 hiljada, transferi od drugih nivoa vlasti 56 miliona i 543 hiljade dinara, a preneta sredstva iz ranijih godina su 37 miliona i 328 hiljada dinara. Rashodi i izdaci budžeta opštine Kula u 2021. godini planirani su u istom nivou prihoda i primanja, to jest u iznosu od milijardu 439 miliona i 117 hiljada dinara zbog načela ravnoteže prihodne i rashodne strane budžeta. O budžetu je govorio i predsednik opštine Kula Damjan Miljanić koji je istakao da je planirani budžet malo konzervativniji od prethodnih, ali da ni jedna ključna investicija neće biti ugrožena. Ono što je posebno istakao je da su sva budžetska davanja prema građanima, sportu, socijali i kulturi povećana. Za kulturu je planirano 86 miliona, sportu 65 miliona i 300 hiljada dinara, a u 2021. planirane su i sportske stipendije. Za socijalnu zaštitu je planirano 155 miliona dinara, od kojih je nevladinoj organizaciji „Plavoj ptici“ planirano 33 miliona jer se povećao broj korisnika, ali i vrsta usluga koju oni korisnicima pružaju. Za oblast obrazovanja planirano je 350 miliona dinara, od čega je za predškolsko vaspitanje i obrazovanje planirano nešto više od 207 miliona, za osnovno obrazovanje nešto više od 96 miliona i za srednjoškolsko obrazovanje nešto više od 46 miliona dinara, a u planirana sredstva nisu ušla sredstva za investiciona ulaganja – rekao je, govoreći o predloženom budžetu predsednik opštine Damjan Miljanić.

Potom, nakon duže rasprave, budžet za 2021. godinu je većinom glasova usvojen. Odbornici su potom doneli odluke o: donošenju Plana generalne regulacije naselja Lipar, izradi Plana detaljne regulacije kružne raskrsnice na ukrštaju državnog puta II A reda broj 108 (km 26+324) i državnog puta II A reda broj 110 u Kuli – koji predviđa izgradnju kružnog toka na raskrsnici na putu za Ruski Krstur i Savino Selo, usvajanju Koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Kula, zatim izmenu Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina kojom je predviđena olakšica za ugostitelje i umenjenje takse u narednoj godini za 80 odsto.

Lokalni parlament je doneo i Kadrovski plan Opštinske uprave Kula, kao i Rešenja o davanju saglasnosti na: odluke o izmenama i dopunama Statuta Narodne biblioteke u Kuli i Sportskog centra „Crvenka“, programe poslovanja za 2021. godinu: JKP „Komunalac“ Kula, JKP „Vodovod“ Crvenka, JKP “Radnik“ Sivac i JKP „Ruskom“ Ruski Krstur, izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Kula za 2020. godinu i program rada ustanova čiji je osnivač opština Kula za 2021. godinu: Sportski centar “Crvenka”, Turistička organizacija opštine Kula, Narodna biblioteka u Kuli, Centar za socijalni rad opštine Kula. Takođe, odbornici su usvojili Izveštaje o radu ustanova čiji je osnivač opština Kula za 2019. godinu: Sportskog centra „Crvenka“, Turističke organizacije opštine Kula, PU „Bambi“ Kula za 2019/2020. godinu i doneli Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada PU „Bambi“ Kula za 2020/2021. godinu, Plan rada Štaba za vanredne situacije opštine Kula za 2021. godinu.

Na samom kraju sednice, odbornici su doneli kadrovska Rešenja, i postavljali pitanja.


Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar
APATIN WEATHER
Foto nedelje
Foto nedelje
VESTI.RS