Sučević: Želimo poboljšati saradnju sa civilnim sektorom

Centar za socijalni rad Apatin, prema rečima direktorke Nikoline Sučević, tokom 2018. godine, imao je 4346 korisnika. U apatinskom Centru zaposleno je 16 radnika, a u posebnoj organizacionoj jedinici koja se bavi pružanjem usluga pomoći u kući, dnevni boravak i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima još njih 29. Ono što, godinama unazad, kako kaže Sučević, nedostaje Centru je, pre svega, nedovoljan broj stručnih radnika, odnosno, voditelja slučaja.

-Prostorno i tehnički Centar je vrlo dobro opremljen, zahvaljujući pre svega ulaganjima lokalne samouprave, ali i našeg resornog ministarstva, kao i različitim projektima. Ono što nam nedostaje jeste još stručnih kadrova. Nadamo se da će se i to rešiti na dobrobit korisnika - kaže Sučević.

Uslugu Pomoći u kući, tokom godine, prosečno koristi 160 osoba, a uslugu Dnevnog boravka deset osoba.

-Uslugu Pomoći u kući uglavnom koriste samačka i staračka domaćinstva iz Apatina i svih sela sa teritorije naše opštine. Dnevni boravak je obezbeđen za 10 korisnika, a troškove ove usluge u potpunosti snosi Opština Apatin, tako da je ona besplatna za sve korisnike. Usluga se pruža 8 sati dnevno, svakog radnog dana, a korisnicima se obezbeđuje i jedan obrok - objašnjava Sučević.

Savetovalište za sprečavanje porodičnog nasilja je još jedna usluga socijalne zaštite koja funkcioniše pri apatinskom Centru.

-Savetovalište je organizovano kao dopunska usluga socijalne zaštite i radi dva puta nedeljno od 15 do 17časova. Pored savetovališta, rade i Klub za hranitelje i Klub za decu i mlade - navodi Sučević.

Centar sastavlja nalaze i stručna mišljenja koja se dostavljaju sudu u postupcima razvoda, povere dece nakon vanbračne zajednice, kao i u postupcima gde se javljaju maloletni počinioci krivičnih i prekršajnih dela. Saradnja sa sudom i tužilaštvom je, prema rečima Sučević, odlična.

-Imamo zaista dobru saradnju i sa sudovima i sa tužilaštvima. Od početka primene novog Zakona o sprečavanju porodičnog nasilja, naša saradnja je intenzivirana, te je oformljeno Koordinaciono telo sastavljeno od predstavnika Centara za socijalni rad iz okruga, policijskih stanica i uprava i tužilaštva - kaže Sučević.

Centar za socijalni rad je ustanova socijalne zaštite koja obavlja poverene poslove i javna ovlašćenja, a radimo sa različitim kategorijama korisnika i to:

-Deca i omladina ugrožena porodičnom situacijom: radi se o deci čija su oba roditelja umrla, nepoznatih roditelja, deci napuštenoj od roditelja i deci lišenoj roditeljskog prava. Tu su i zlostavljana deca, socijalno i materijalno ugrožena deca, deca roditelja sprečenih da vrše roditeljsku dužnost, deca iz porodica sa poremećenim odnosima roditelja, deca roditelja u brakorazvodnom sporu i deca iz razvedenih brakova

-Deca i omladina sa poremećajima u ponašanju: asocijalna ponašanja dece, vršioci krivičnih dela i prekršaja ispod 14 godina, vršioci krivičnih dela i prekršaja preko 14 godina i mlađa punoletna lica

-Deca i omladina sa posebnim potrebama: osobe sa oštećenjem mentalnih funkcija ili sa oštećenjem psihofizičkih funkcija

-Ostala deca i omladina: maloletna lica koja traže saglasnost za stupanje u brak, deca kojoj je postavljen privremeni staratelj, deca za koju se vodi postupak oko otuđenja imovine, raspolaganje osigurane sume, ugovori o poklonu, nasledne izjave i slično

-Odrasla lica sa poremećajima u ponašanju

-Odrasla fizički i psihički ometena lica

-Materijalno neobezbeđena i nezbrinuta lica

-Ostala odrasla lica: lica sa porodičnim problemima, lica sa nasiljem u porodici, lica koja su usvojitelji, hranitelji

-Ostarela lica: Ovu kategoriju čine ostarela lica bez porodičnog staranja, ostarela lica bez sredstava za život, ostarela, teže hronično obolela i invalidna lica, ostarela lica sa porodičnim problemima, ostala ostarela lica kojima se postavlja privremeni staratelj.

Obuka gerontodomaćica koja se odvijala u Centru, završena je polovinom novembra. Svih šest polaznica uspešno su savladale obuku i osposobile se za ovo zanimanje. Centar će, kako kaže Sučević, i u narednom periodu, pored poverenih poslova i javnih ovlašćenja, imati niz preventivnih kampanja i aktivnosti.

-Uzeli smo aktivno učešće u kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Cilj nam je da poboljšamo saradnju sa civilnim sektorom i budemo dostupniji građanima. Sva naša zalaganja u tom pravcu su prepoznata i kao dokaz toga, naš Centar je pozvan da  predstavi svoj rad na Konferenciji koju organizuje Pokrajinska vlada AP vojvodine, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu i  Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - kaže Sučević.

Kako je najavila Sučević,  sutra, 10. decembra u maloj sali Kulturnog centra Apatin, održaće se predavanje Centra za socijalni rad na temu Sistemska podrška prevenciji nasilja nad decom. 

 

 


 
 


Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar