Rastović: Ulaganje u bolnicu za bolju zdravstvenu zaštitu građana

Član Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Apatin, dr Dragan Rastović na današnjoj  konferencija za novinare govorio je o unapređenje zdravstvene zaštite u Zapadnobačkom okrugu. Dr Rastović je pored ulaganja u medicinsku opremu u opštoj bolnici „dr Radivoj Simonović“ najavio i kapitalno ulaganje, izgradnju novog objekta OB Sombor koji će se nalaziti na mestu sadašnjeg grudnog odeljenja.

Opšta bolnica Sombor „dr Radivoj Simonović“ je jedna od većih zdravstvenih ustanova u APV, čiji je osnivač Vlada APV, ima izuzetan značaj u pokrivenosti zdravstvene mreže sekundarnog nivoa u ovom delu Republike Srbije. Prema OB Sombor gravitira preko 188 hiljada stanovnika Zapadnobačkog okruga. Godišnje u OB se hospitalizuje između 18 i 20 hiljada stanovnika, uradi se između 9 i 10 hiljada operacija. U OB Sombor zaposleno je ukupno 1223 radnika, od toga 184 lekara, 11 zdravstvenih saradnika, 2 diplomirana farmaceuta, 626 medicinskih i pedijatrijskih sestara, laboranata, fizioterapeuta, RTG tehničara i drugih zdravstvenih tehničara, 259 nemedicinskih radnika.

-U ranijem periodu nedovoljno se ulagalo u somborsku bolnicu tako da je bilo teško održati dosadašnji nivo rada a još teže da se isti unapredi. Nedovoljno se ulagalo u infrastrukturu i medicinsku opremu – koja je u lošem stanju, dotrajala. Nedovoljno se ulagalo u ljudske resurse koji su neophodni za održavanje rada OB, izjavio je dr Rastović.

U zadnjih nekoliko godina učinjen je veliki pomak u svim segmentima. Uz veliku podršku Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Ministarstva zdravlja RS, kao i lokalne samouprave učinjeni su veliki koraci u napred. Samo od decembra 2017. godine na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja i Vlade RS raspisali smo 9 konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, na kojima je do sada primljeno 105 lica od kojih su 25 doktora medicine, 40 medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara drugih profila, 6 radioloških tehničara, 2 laboranta, 1 sanitarno ekološki inženjer, 5 administrativnih radnika, 2 diplomirana ekonomista i 23 tehnička i pomoćna radnika.

U istom periodu smo realizovali preuzimanje 5 zaposlenih iz drugih zdravstvenih ustanova u radni odnos na neodređeno vreme, i to 3 doktora medicine i 2 medicinske sestre tehničara. U istom periodu, od decembra 2017. godine na specijalizacije i uže specijalizacije upućeno je 25 doktora medicine i doktora medicine specijalista i to 23 specijalizacije i 2 subspecijalizacije.

Ujedno, nedavno je doneta odluka o upućivanju još 5 doktora medicine i to, 3 na specijalizaciju i 2 na subspecijalizaciju, što je ukupno 30 doktora medicine u zadnjih 20 meseci. Ovoliko u ranijem periodu nikada nije upućeno lekara na specijalizacije i subspecijalizacije, što je zaista dobar pokazatelj za jednu zdravstvenu ustanovu. Trenuto se na specijalizaciji i subspecijalizaciji nalazi 41 doktor medicine.

U cilju što većeg povećanja kvaliteta i veće pristupačnosti zdravstvene usluge pacijentima, uvode se nove zdravstvene tehnologije i procedure.

U zadnjem periodu uvedene su i odobrene sledeće procedure:

  1. multiparametarska agregacija trombocita iz pune krvi
  2. laparoskopska kolorektarna hirurgija
  3. laparaskopske operacije preponskih kila i kila prednjeg trbušnog zida
  4. THD, transanalna hemoroidalna dearterializacija

Nadamo se uvođenju i šireg spektra laparaskopskih operacija, kako na Odeljenju za hirurgiju, tako i na Odeljenju za urologiju i ginekologiju.

Uvođenje novih procedura je od velikog značaja za pacijente, same operacije na ovaj način izvedene manje traumatizuju, imaju manje komplikacija i pacijenti ranije napuštaju bolničko lečenje.

Takođe još dve procedure koje se primenjuju od 2018. godine u našoj ustanovi su:

  1. sintetski graftovi za izvodjenje by pass procedura na krvnim sudovima
  2. zamena osteartrotično izmenjenog zgloba kolena cementnom protezom koja se uspešno primenjuje od marta 2018. god.

Takođe je započeta i svake nedelje se primenjuje nova zdravstvena tehnologija angiografija koronornih sudova. Ova kompleksna procedura se razvija kroz etape, faze.

Prva faza podrazumeva dijagnostičke procedure na koronarnim krvnim sudovima, počela je u novembru 2017. godine (pre 21 mesec) i do sada je uradjeno 500 dijagnostičnih procedura.

Druga faza – terapijska koja podrazumeva plasiranje stentova u koronarne krvne sudove počela je da se primenjuje 15.11.2018 kada je urađeno prvo plasiranje stenta u desnu koronarnu arteriju, do sada je urađeno oko 50 ovakvih intervencija.

06.12.2018 u angio sali OB Sombor urađena je prva perkutana intervencija kod stemi infarkta. U razvoju ove kompleksne procedure interventne kardiologije našim lekarima i tehničarima pomažu kolege iz IKVB Sremska Kamenica, uz podršku Pokrajinskog sekreterijata za zdravstvo. Ono što je realnost uvođenje novih tehnologija i procedura zahteva dugotrajnu obuku lekara, pribavljanje svih potrebnih dozvola, logističku podršku ovakvim projektima, često potrebnu dodatnu opremu, kao i strukturu i motivisanost kadrova.

Zahvaljujući nedavnoj nabavci najsavremenijih ultrazvučnih aparata internom odeljenju i u službi za radiologiju u mogućnosti smo da u skoro vreme uvedemo još tri nove procedure.

Kardiovaskularni stres test – test opterećenja

Stres ehokardiografija kontrasna  – optison

Biopsija širokom iglom – core biopsy

Svi pacijenti do nedavno, koji su imali indikacije za preglede i intervencije ovim nabrojanim procedurama morali su biti upućivani u ustanove tercijalnog nivoa.

OB Sombor u najvećem delu potpuno zadovoljava kriterijume i obim usluga koje svaka opšta bolnica mora da pruži. U pojedinim segmentima naša ustanova pruža i širi dijapazon usluga u cilju povećanja kvaliteta, izuzetno izražen timski rad na svim nivoima i u svim segmentima.

Potvrda za to je i da smo 11.01.2019 god od Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dobili Sertifikat da smo reakreditovani na maksimalnih 7 godina.

Što se tiče zanavljanja medicinske opreme kao i nabavljanja nove opreme najveću podršku u prevazilaženju ovog problema imamo od Pokrajinskog sekreterijata za zdravstvo koje u zadnje dve do tri godine ulaže značajna sredstva u zanavljanje medicinske opreme i nabavku potpuno nove opreme, kako bi u narednom periodu mogli da pružimo što veći obim  zdravstvenih usluga našim pacijentima.

Nabrojaću vam samo sta je u našu zdravstvenu ustanovu stiglo od januara 2018 godine.

U januaru 2018 god isporučen je i montiran gastroskop na gastroenterološkom odseku internog odeljenja.

U februaru iste godine po istom konkursu kod PS za zdravstvo nabavljen je novi respirator za odeljenje za anesteziju reanimatologiju i intezivnu terapiju.

Zatim u martu mesecu u Pokrajinskoj Vladi potpisan je vredan ugovor u ukupnom iznosu od 42 miliona dinara za nabavku novog 16-slajsnog CT aparata i kompletnog Sistema za video kolonoskopiju.

06. jula isporučen je i pušten u rad kolonoskop na gastroenterološkom odseku internog odeljenja.

U junu mesecu okončana je javna nabavka za novi 16-slajsni CT aparat proizvođača Siemens sa svom pratećom opremom koji je isporučen 15.11.2018 god.

Za smeštaj novog skenera OB je iz sopstvenih sredstava finansirala adaptaciju prostora. Novi CT aparat pušten je u rad u januaru 2019 god.

Godišnje se u našoj ustanovi pregleda oko 5500 pacijenata i uradi preko 8500 snimanja.

23.11.2018 sredstvima dobijenim od PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice montirane su i postavljene višejezične table i putokazi u krugu bolnice.

28.11.2018 smo dobili novo sanitetsko vozilo opremljeno adekvatnom medicinskom opremom za transport vitalno ugroženih pacijenata, sredstva smo obezbedili od Ministarstva Pravde po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja – OPORTUNITETA.

Sredstvima u ukupnom iznosu od 31 200 000 dobijenim po konkursu od PS za zdravstvo obezbedili smo: sistem za video gastroskopiju i video kolonoskopiju za potrebe endoskopskog kabineta hiruškog odeljenja, 4K video laparoskopski stub najnovije generacije za operacionu salu i parni sterilizator zapremine 450 litara sa sistemom za pripremu vode sa omekšivačem za potrebe odeljenja za ginekologiju i akušerstvo.

Takođe sredstvima dobijenim od PS za zdravstvo u iznosu od 10 620000 din izbušen je bunar dubine od 340 m, urađena je likvidacija dva stara bunara i u toku su radovi na izradi elaborate o bilasnim rezervama podzemnih voda po predviđenoj dinamici za potrebe odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju  koje je stacionirano u Bezdanu. Projekat na osnovu kojeg smo konkurisali u vrednosti od 300 000 dinara finansirali smo sopstvenim sredstvima. Iz novog bunara crpi se voda hemijskog sastava hidrokarbonatnu – natrijumski tip temperature od 22 do 26 stepeni celzijusovih koja se koristi u terapeutske svrhe. Stari bunar izgrađen pre više desetina godina bio je prakticno van funkcije – urušen.

05. april 2019. po osnovu konkursa PS za zdravstvo, potpisali smo ugovor u ukupnoj vrednosti 30 950 000 din za nabavku nove opreme. Iz pomenutih sredstava nabavljen je baterijski motorni sistem za sečenje i bušenje kostiju za potrebe odeljenja za ortopediju i traumatologiju, digitalni stacionarni kolor dopler ultrazvučni sistem sa dve sonde i programom za stres eho za potrebe internog odeljenja, novi ultrazvučni aparat sa tri sonde – jedna sonda je donirana, za potrebe službe za radiološku dijagnostiku.

Krajem avgusta očekuje se isporuka kompletne opreme za urološku endoskopiju za potrebe urološkog odeljenja.

26.09.2018 laboratorija u HB dobila je na korišćenje tri nova aparata koja su olakšala rad osoblju i ubrzala pacijentima dobijanje laboratorijskih rezultata.

04.10.2018 dobili smo kao donaciju najsavremeniji transporter za odeljenje za prijem, trijažu i zbrinjavanje urgentnih stanja, kao i hidrauličnu ginekološku stolicu za potrebu odeljenja za ginekologiju i akušerstvo.

Sredinom novembra 2018. godine sredstvima donacije nabavljen je nov prenosni uređaj za defibrilaciju srca koji se koristi u koronarnoj jedinici internog odeljenja.

07.03.2019 godine sredstvima donacije nabavljena je sledeća oprema:

  1. hiruški aspirator
  2. šestokanalni EKG aparat sa 12 odvoda
  3. prenosni sinhroni, asinhroni defibrillator
  4. dva transportna pacijent monitora

13.03.2019. godine maturanti somborske Gimnazije “Veljko Petrović” donirali su veći deo sredstava sa kojim je kupljena infuziona pumpa za potrebe dečjeg odeljenja.

28.06.2019 god za potrebe Odeljenja hirurgije instaliran je i pušten u rad  EKG aparat proizvođača Schiller. Većim delom sredstva za nabavku ovog aparata obezbeđena su donacijama.

OB Sombor uvrštena je 2017. godine u program rekonstrukcije i adaptacije kompletne ustanove pod pokroviteljstvom Ministarstva Zdravlja RS, a koje finansira Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima RS. Ovaj kapitalni projekat, značajnog ulaganja u objekte zdravstva, prvi posle 35 godina, podeljen je u tri faze. Mi se nalazimo u realizaciji prve faze, napisali smo projektni zadatak za prvu fazu – koji podrazumeva izgradnju novog objekta OB Sombor koji će se nalaziti na mestu sadašnjeg grudnog odeljenja.

Kompletiran projektni zadatak odobren je 20.12.2018 god od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjem RS. Ukupna, procenjena vrednost za izradu projektno – tehničke dokumentacije prve faze je 22 000 000 din. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbeđena su od PS za zdravstvo i Opština Zapadnobačkog okruga.

Nakon raspisane javne nabavke 04.06.2019 potpisan je ugovor za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novog objekta u sklopu OB Sombor. Ovih dana očekujemo da će se okončati finalni pregovori sa projektantima, oko detaljnog razrađenog idejnog rešenja i prihvaćenog predloga spoljašnjeg izgleda budućeg objekta.

Nadam se ako bude sve išlo predviđenom dinamikom da će se u prvoj polovini 2020. godine početi graditi novi objekat somborske bolnice na opšte zadovoljstvo svih građana Zapadnobačkog okruga i svih zaposlenih.

Izvor: OO SNS Apatin

                                                                                                                                           


Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar