Povrat poreza na opremu za bebe - dobićete pare, ali morate dobro da se pomučite za iste

Opšte je poznato koliko je naša birokratija shvatljiva prosečnom stanovniku Srbije. Šta god treba da uradimo, bilo da je u pitanju izrada lične karte, pasoša, registarskih tablica za auto i slično, treba da popunjavamo silne papire, obilazimo more činovnika, beskrajno čekamo u redovima, itd. Pojedine agencije su se lepo dosetile da to mogu uraditi umesto nas, pa ako ne znate, nemate vremena ili prosto nećete, lepo platite i oni to urade umesto vas. Međutim, povrat poreza na opremu za bebe je uveden relativno skoro, tako da taj "teren" još nije pokriven, a samim tim, dragi roditelji, moraćete se sami snalaziti. A tu nastaje muka. Naime, kad shvate šta je sve potrebno uraditi, mnogi roditelji u startu odustanu od podnošenja prijave. E, sad bi tu neko rekao: "Pa zašto ste lenji?!" A s druge strane, niko nije rekao da pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe treba "zaraditi". Ovde ne mislimo na ispunjavanje uslova za sticanje tog prava, već na vreme koje morate posvetiti tom poslu kako biste dobili novac koji vam pripada. Roditelji su praktično prinuđeni da rade posao poreskih činovnika. Ako su već kupili tu hranu i opremu za bebe za koju treba da dobiju povrat poreza, sačuvali fiskalne isečke i predali ih, čemu onda i dodatni posao?!
Uzmimo za primer da je roditelj u roku od godinu dana sakupio nešto više od sto računa. Svaki od njih treba fotokopirati i popisati njegov pib, broj isečka, kao i datum njegovog izdavanja. Zaista velik posao. Pa, hajde onda i da obračunaju koliko novca to izađe, odu do mesta gde stoje pare predviđene za tu namenu i sami se posluže. Šta će nam, najzad, toliki zaposleni u državnoj službi kad većinu stvari moramo raditi umesto njih?! I zašto jednostavno hrana i oprema za bebe nije u startu oporezovana, pa da preskočimo tu dugu i mučnu proceduru?! Ali ne, kako bismo onda pravdali plate gomile koja sedi i ne radi gotovo ništa?!
Juče (15. jula) je istekao još jedan rok za podnošenje prijava refundacije PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe. Ako vam je bilo isuviše komplikovano da se "bakćete sa tim", naš vam je savet da ipak odvojite dan, dva i lagano to završite.

Konačno, to je jedini način da dobijete ono što Vam pripada. A evo i nove ideje za agencije. Ako se uključe kao i za ostale "birokratske zavrzlame", biće po malo koristi za sve.

I za kraj, ako ima onih koji ne znaju šta im je sve potrebno za podnošenje prijave za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, evo detaljnih uputstava:

1. Ko može da ostvari pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe?

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe može da ostvari:
1.) roditelj, odnosno
2.) staratelj bebe
ako ispunjava sledeće kumulativne uslove:
- da je punoletni državljanin Republike Srbije,
- da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije,
- da je kupio hranu i opremu za bebe,
- da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme ostvaren u iznosu manjem od 960.000 dinara
- da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na imovinu manja od 23.400.000 dinara;
- da poseduje fiskalni isečak izdat od strane prodavca u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase.

2. Do kog iznosa se može ostvariti obim prava na refundaciju PDV za
kupovinu hrane i opreme za bebe?

Pravo na refundaciju PDV, u iznosu PDV koji je sadržan u vrednosti fiskalnog računa za kupljenu hranu i opremu za bebe, a najviše za kupovinu hrane i opreme za bebe do iznosa od 70.000 dinara za bebu starosti do dve godine i to:
- u iznosu do 40.000 dinara za dobra nabavljena do navršene prve godine starosti bebe;
- u iznosu do 30.000 dinara za dobra nabavljena od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe.
Ako kupac hrane i opreme za bebe u prvoj godini starosti bebe ostvari refundaciju PDV u iznosu manjem od 40.000 dinara, pravo na refundaciju PDV u prvoj godini bebe smatra se u potpunosti ostvarenim.
Dinarski iznosi koji se odnose na ukupan neto prihod i ukupnu imovinu roditelja, odnosno staratelja bebe i iznos za koji se može ostvariti pravo na refundaciju usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši.

3. Na koju vrstu hrane i opreme za bebe se može ostvariti refundacija PDV?

Hranom i opremom za bebe za čiju nabavku može da se ostvari pravo na refundaciju PDV, smatraju se:
1.) mleko za odojčad,
2.) kašice,
3.) krevetac,
4.) kolica,
5.) stolica za hranjenje,
6.) stolica za kola,
7.) pelene.

4. Na koji način se može ostvariti postupak refundacije PDV za kupovinu hrane
i opreme za bebe?

Kupac hrane i opreme za bebe ostvaruje pravo na refundaciju PDV na osnovu pismenog zahteva koji se podnosi na Obrascu RFNB - Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište. Obrazac RFNB se može naći na sajtu Poreske uprave: www.poreskauprava.gov.rs u delu Obrasci.
Uz zahtev se dostavljaju:
- fiskalni isečci izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe (obveznika PDV) u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase u periodu za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV,
- fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka;
Izuzetno, u slučaju kada je podnosilac zahteva usvojitelj, odnosno staratelj, pri
prvom podnošenjeu zahteva, dostavlja:
- fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju,
- a staratelj bebe – fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo
Na dan podnošenja zahteva za refundaciju PDV moraju da budu ispunjeni svi propisani uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe.

5. Koji je rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV za kupovinu hrane i
opreme za bebe?

Kupac hrane i opreme za bebe može da podnese zahtev za refundaciju PDV u periodu od 01. do 15. februara, odnosno od 01. do 15. jula tekuće godine.
Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV je prekluzivan, što znači da zahtev može da se podnese samo u zakonom propisanim rokovima.
Ukoliko je npr. kupac hrane i opreme za bebe propustio da podnese zahtev za refundaciju PDV u periodu od 1. do 15. jula 2013. godine, za nabavke koje je izvršio u periodu od 1. januara do 30. juna 2013. godine, može u 2014. godini, u periodu od 1. do 15. februara, da podnese zahtev za refundaciju PDV za nabavke izvršene u periodu januar - decembar 2013. godine.
Ukoliko su nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave podneti zahtevi za
refundaciju PDV pre roka koji je propisan zakonom isti će biti odbačeni zaključkom kao preuranjeni.
Zahtev se može ponovo podneti, ukoliko je prethodno bio odbačen zbog nedostatka nekog dokaza, ako se dokaz obezbedi u propisanom roku za podnošenje.

6. Postupanje organizacione jedinice Poreske uprave po podnetom zahtevu
Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva sa potrebnom dokazima.
Refundacija PDV na račun kupca hrane i opreme za bebe, vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.


Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar