lokacija: Apatin
objavljeno: 14.06.2018.

Kreće licitacija mesta za prodaju lubenica i dinja u opštini Apatin

Društvo

Odeljenje za stambeno komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove objavilo je oglas o javnom nadmetanju za ostvarivanje prava zauzeća javne površine na teritoriji opštine Apatin za 2018 godinu radi prodaje lubenica i dinja.

I. Predmet davanja u zakup

Predmet javnog oglasa je poziv za javno nadmetanje (licitacija) za izbor najpovoljnijeg ponuđača za zauzeće javne površine na teritoriji opštine Apatin za prodaju lubenica i dinja i to na sledećim lokacijama:

- U Apatinu:
1. Ugao ulica Petefi Šandora i Stanka Opsenice, deo parc.br. 4992
2. Ugao ulica Petefi Šandora i Miće Radaković, deo parc.br. 4992
3. Ulica Dimitrija Tucovića – kod kioska-menjačnice „X“ , deo parc.br. 4996
4. Ulica Dimitrija Tucovića – naspram pekare „Tri brata“ , deo parc.br. 4996
5. Ulica Prigrevačka – parking ispred zgrade na uglu J.Kolaka deo parc.br. 4998
6. Ulica Srpskih vladara – deo parkinga upr. zgrade „Jedinstvo“ , deo parc.br. 4997
7. Ulica Srpskih vladara – deo parkinga kod prodavnice„Elbrako“ , deo parc.br. 4997
8. Ulica Srpskih vladara – kod kolskog ulaza u objekat  „Mlina“ , deo parc.br. 4997
9. Ulica Marka Oreškovića – ispred objekta  KUD-a „Dunav“, deo parc.br. 5001/2
10. Ulica Nikole Tesle – ispred prodavnice „Gomex“ , deo parc.br. 5000,
11. Blok 112 – kod kioska, servis „Osmica“, deo parc.br. 2880/1,
12. Blok 112 – na parkingu iza objekta Mahi, deo parc.br. 2224/3.

-u Prigrevici
Na uglu ulica Vasilije Gaćeše i Vuka Karadžića, deo parc.br. 1376,

- U Sonti
Lokacija u ul. Narodne odbrane ispred broja 21 kod prodavnice STR“Krstin“ ,
Lokacija u ul. Vojvođanska ispred zgrade , deo parcele br. 8231/9 k.o.Sonta ,

- u Svilojevu 
Glavna ulica  na parkingu ispred nekadašnjeg objekta „Vatrogasac“,

- U Kupusini
Apatinski put ispred broja 4 kod objekta mesne zajednice.

Period na koji se ostvaruje zauzeće prethodno navedenih  javnih površina  je od 26. juna do 20. avgusta, a površina koja se izdaje je površine osnove 6m2.


II Uslovi ostvarivanja prava

Pravo na zauzeće javne površine radi prodaje lubenica i dinja ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje ponudi najveći novčani iznos u postupku javnog nadmetanja-licitacije, a ukoliko ispunjava i druge uslove oglasa. Jedno poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti pravo najaviše na dve lokacije.

Početni novčani iznos licitacije  je od 10.000,oo dinara za svaku lokaciju .

III Uslovi prijavljivanja

Učesnik u javnom nadmetanju je u obavezi da deponuje na račun Budžeta opštine Apatin ns ime depozita iznos od 30.000,00 dinara (račun br. 840-742155843-80, poziv na br. 97 (model) 71-203 sa naznakom  „za javno nadmetanje za prodaju lubenica“ ).
Ovaj iznos će opština Apatin naplatiti u korist budžeta opštine Apatin ukoliko:

a) najpovoljniji ponuđač u javnom nadmetanju u roku od 5 dana od dana dostavljanja zapisnika o njegovom izboru kao najpovoljnijeg ponuđača, ne uplati ponuđeni najveći novčani iznos,

b) ukoliko u roku od 5 dana ne uplati pripadajuću komunalnu taksu i nepodnese zahtev za ishodovanje rešenja o zauzeću javne površine kod nadležnog organa opštinske uprave;

Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju će se izvršiti povraćaj depozita u roku od 5 dana od dana sprovedenog postupka javnog nadmetanja kao i licu koji je najpovoljniji ponuđač kada ispuni uslove navedene u prethodne dve alineje.

IV. Dostavljanj prijave za učešće

Prijavu sa prilozima u zatvorenoj koverti, učesnik je dužan da dostavi najkasnije do 20.06.2018.god. , do 13 sati, na prijemni šalter (pisarnica) Opštinske uprave opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin, sa naznakom: ''NE OTVARATI - PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE  ZA ZAUZEĆE JAVNE POVRŠINE  ZA PRODAJU LUBENICA“.
 
V. Prijava koja se dostavlja mora da sadrži:


- podatke o podnosiocu prijave:

naziv podnosioca prijave sa potpunom adresom, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu, kontakt telefon i broj računa kod banke, fotokopiju registracije poljoprivrednog gazdinstva, punomoć za zastupanje overena kod notara ukoliko lično nosilac polj.gazdinstva ne učestvuje u javnom nadmetanju ,

- dokaz o uplati depozita –uplatnicu u visini od 30.000,00 dinara,

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, i njihove prijave se odbacuju.

VI. Termin i mesto održavanja javnog nadmetanja:


Javno nadmetanje-licitacija za zauzeće javne površine  za prodaju lubenica sprovešće se dana 21.06. 2018. godine, (četvrtak) sa početkom u 12.00 časova u zgradi SO Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29 u Apatinu, prvi sprat - ''Plava sala''.

Lice koje učestvuje u javnom nadmetanju svoj identitet dokazuje ličnom kartom , a ukoliko lično nosilac polj.gazdinstva ne učestvuje u javnom nadmetanju, uz ličnu kartu se prilaže punomoć za zastupanje overena kod notara.

Prijava za javno nadmetanje koja nije podneta na pisarnici opštinske uprave u roku naznačenom u objavljenom oglasu, koja nije potpuna i za koju uz prijavu  nije dostavljen dokaz o uplati depozita od 30.000,oo dinara  će se smatrati da nije ni podneta, odnosno podnosiocu prijave neće se dozvoliti učešće na javnoj licitaciji.

Komentari

Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.

Povezane vesti

Saglasno odluci Vlade Republike Srbije, donete po preporuci Ministarstva zdravlja, zbog epidemije gripa nastave neće biti ni u...

Povodom sutrašnjeg Dana državnosti, danas je na platou ispred Doma kulture u Apatinu položeno cveće na spomen obeležja,...

Crveni krst Odžaci, u saradnji sa MUP-om RS PS u Odžacima, realizovao je juče predavanja po programu "Borba...

Radovi na pojačanom održavanju ulice Vojvode Mišića, koji  su krenuli u oktobru prošle godine, biće nastavljeni sa prvim...

U cilju podizanja ekološke svesti učenika osnovnih škola i promovisanja značaja očuvanja životne sredine, SBB fondacija organizuje „Ne...

Nakon kraće pauze, Кancelarija za besplatnu pravnu pomoć, u saradnji sa Opštinskom upravom Кula, ponovo pruža građanima besplatnu...