Glasanje za lokalne, pokrajinske i republičke odbornike završeno je u 20 sati. Danas je na biračkom mestu bro...

U nedelju je u Apatinu završeno glasanje za uvođenje mesnog samodoprinosa u svim naseljenim mestima opštine Apatin. Glasanje o uvođnju...