Glasanje za lokalne, pokrajinske i republičke odbornike završeno je u 20 sati. Danas je na biračkom mestu bro...