Kada se razmišlja o budućem zanimanju, pa čak i prekvalifikaciji, zarada je, bez sumnje, jedan od važnih fakora.  Prosečna...

Povodom buke koja se poslednjih dana podigla u apatinskoj opštini, a sve zbog informacije da smo na začelju letvice...

O temi katastrofalnih posledica prethodne vlasti SPS-a, o tome kako smo zahvaljujući njihovom neznanu...

Firma u kojoj sam radio nalazi se u stečajnom postupku, a poslednjih nekoliko plata, kao i porez i doprinosi nisu uplćivani....