Nezaposlene osobe sa evidencije NSZ Filijala Kula mogu do petka, 15. novembra, podnei...

Za javni poziv na nivou Grada Sombora za dodelu subvencije za zapošljvanje...

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Sombor organizuje 29. i 30. avgusta obuku pod nazivom "Put douspešnog...

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Sombor ove nedelje posreduje za sledeća radna mesta:   -  &nbs;...

U svrhu podsticanja i razvoja preduzetništva i otvaranja novih radnih mesta na teritoriji Opštin...

Krajem maja objavljeni su Javni pozivi na lokalu, odnosno, javni pozivi koji su rezultat saradnje lokalnih samouprava ombora,...