Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će sutra, 20. februara počei...

Somborska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje ove nedelje posreduje za nekoliko radnih...

Povodom realizacije Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2020. godinu u Kuli je održan...

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević

Somborska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje ove nedelje posreduje za nekoliko radnih...

Somborska filijala Nacionalne služba za zapošljavanje ove nedelje posreduje za nekolio...

Somborska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje ove nedelje posreduje za nekoliko radnih...

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava korisnike da se, preko Banke Poˇtanska...