Dom za stare i penzionere Kula je, na osnovu Javnog  konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu oportuniteta, od Vlade...

Somborska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje ove nedelje posreduje za sledea...

Somborska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje ove nedelje posreduje za sledeća radna...

Jedan od aktuelnih  javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje je Javni oziv...

Opštinu Apatin danas su posetili Zoran Đorđević, ministar za rad, zapo&saron;ljavanje,...

U svrhu podsticanja i razvoja preduzetništva i otvaranja novih radnih mesta na teritoriji Opštin...

Somborska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje ove nedelje posreduje za sledeća radna mesta:  -Prodavci  -Fizički...

Krajem maja objavljeni su Javni pozivi na lokalu, odnosno, javni pozivi koji su rezultat saradnje lokalnih samouprava ombora,...