Oficir JNA u penziji Veselin Šljivančanin i general Miodrag Panić održali u...

Pred brojnom publikom i pristalicama SNS-a, u Domu kulture u Sivcu, 29. marta, oficir JNA u penziji Veselin &Saron;ljivančanin...