Moderna tehnologija je vrana koja je iskljucala strpljenje. Lešinar koji napada sve što ima puls i smartphone,...