Unija mladih SNS renovirala je amfiteatar u parku, koji, kako kažu, već dugo ne slži...