Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine objavila je osam javnih poziva za finanisranje i sufinansiranje projkata...

U toku su završni radovi na kanalizaciji u Crvenki i Kuli. Radovi na potisnom vodu takođe su na kraju,a...

Iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj stiglo je obaveštenje da je opštini Odžaci odobreo...

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine dodelila je opštini Odžaci nešto viscaron;e...