Raspisan je oglas za upis dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu.