U prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) u Beogradu, održna...

Ovih dana uz račune za komunalne usluge, građani Opštine Apatin dobiće anketni...

U Somboru je održan okrugli sto sa predstavnicima gradskih i seoskih mesnih zajednica...

U Somboru je sprovedeno anketiranje građana u okviru sprovođenja mera „Akcionog plana za uključivanjegrađana...