Danas je u Osnovnoj školi „20. oktobar“ u Sivcu na upotrebu predat topli vod koji je ovezao...