U Palati Srbija, u Beogradu, gradonačelnica Dušanka Golubović je u ime grada Sombora potpisala ugovorza...

Opština Apatin je, u saradnji sa gradom Subotica, opštinom Odžaci i gradom Sombor, aplicirala n...