Opština Kula i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisale su Javni poziv za realizaciju pograma...

Na nedavno održanoj sednici Opštinskog veća održanog u Kuli usvojen je Lokalni akcini...

Povodom realizacije Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2020. godinu u Kuli je održan...

Saradnja Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Apatin na izuzetno je visokom nivou. S tim u vezi...

Zoran Purić, predsedavajući Socijalno-ekonomskog saveta, predložio je da predsedavajući z...

Raspisan je javni poziv za obavljanje stručne prakse iz oblasti organske poljoprivrede i prehrambene tehnologije po pincipima...

Podsećamo da je grad Sombor u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, 14. oktobra ove godine, ...

Javni pozivi za realizaciju programa Stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje strčnog...