Sportski savez opštine Odžaci uputio je poziv za podnošenje predloga za tradicionalna priznanjanajboljima...

Treći Sajam sporta u Odžacima okupio je najveći broj dece do sada, učenika osnovnih škola sa teriorije...

Sportski savez opštine Odžaci i ove godine organizuje celodnevnu manifestaciju “Dan sporta u oštini...

Predmet konkursa predstavlja raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Odžaci za 2016. godinu (Službeni listopštine...