Nezaposleni mladi, uzrasta 18-30 godina, sa prebivalištem na području Grada Sombora (Sombor, leksa...

U okviru Bodrog Festa, u subotu 11. avgusta, u Bačkom Monoštoru, održaće se Festival solidarnosti. Na njemu će e...

"Muzika na točkovima" je događaj u okviru manifestacije "Somborsko leto za mlade 2019"...

Predstavnici organizacija Somborski edukativni centar i Somborski omladinski Boom u strong>Prihvatnom...

U Draču, u Albaniji održavala se jedna od aktivnosti u okviru projekta “Gender Out of the Box“, de...

Jovana Barać i Sara Mamužić, predstavnice Somborskog edukativnog centra, boravile su u Palermu u Italiju u klopu...

Somborski edukativni centar organizuje prolećnu obuku i prijem volontera/ki za pomoć deci u učenju u okviruprograma...

Somborski edukativni centar poziva decu osnovnoškolskog uzrasta da učestvuju u kreatinim...