Pokrajinski štab za vanredne situacije održao je sednicu, kojom je predsedavao komandant Štaba i potpredsenik...