U nekoliko navrata u prošlosti selo Kupusina imalo je preko 3.300 stanovnika. Danas ih nažalot...