Na inicijativu građana i Mesne zajednice Gakovo, stara seoska škola dobila je novu namenu i postal...