Pokrajinski štab za vanredne situacije održao je sednicu, kojom je predsedavao komandant Štaba i potpredsenik...

Na odbrambenom nasipu reke Dunav, na celom sektoru D12 sprovodiće se mere i aktivnosti na odbrani od zagušenja ledom od strane Vodoprivredng...