Centar za socijalni rad je u javnosti najprisutniji po temama koje se tiču pružanja usluga u lokalnj...

Građani kojima zatreba pomoć advokata, moraće da izdvoje oko 15 odsto više novca za njihove usluge nego do sada. Za toliko je, naime, pose...