Juče je održana 201. sednica Gradskog veća grada Sombora. Sednicom je predsedavala graonačelnica...

Gradsko veće je na 108. sednici, održanoj u petak, 9. marta, prihvatilo predloge nadležnih komisija i odorilo...

Potpredsednik Pokrajinske vlade, pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – naconalne...

Gradsko veće je na 45. sednici utvrdilo Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora (LAP/em>)...

Predmet konkursa predstavlja raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Odžaci za 2016. godinu (Službeni listopštine...

Ministri finansija i zdravlja, nakon sastanka s predstavnicima reprezentativnih sindikata, rekli su da plate zaposlenih u zdravstvu neće biti smanivane,...

Ministrarstvo finansija i privrede pregovara s Evropskom investicionom bankom o novoj kreditnoj liniji od 500 miliona evra za mala i srednja preduzća....