Bard fotografije prirode, svetski putnik, Jovan Lakatoš-Laki, će u organizaciji Udruenja...