U Somboru je održana otvarajuća konferencija projekta „Poboljšanje prekograničnog puta izmeđuBaje...