U Narodnoj biblioteci "Miodrag Borisavljević" održano je predavanje na temu "Vesela holističa...