Ako niste primetili, poslednjih dana je zatoplilo. Kada zatopli, nekoliko stvari počinje da se dešava. Razne ivotinje...