Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2 Statuta opštine Odžaci („Službeni list opštine Odžai“,...

Na osnovu tačke 3. i 5. Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Odžaci i obrazovanju Privremnog...

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Statuta opštine Odžaci („Službeni list opštine Odžac“,...

8. sednica Privremenog organa opštine Odžaci zakazana je za petak 8. maj 2020. godine u 9 časova. D N E V N I ...

Na 7. sednici Privremenog organa opštine Odžaci održanoj 23.04.2020. godine usojena...

U Liparu su ovih dana završeni radovi na renoviranju Doma kulture u sklopu kojih su stari prozori zameneni...

Na drugoj sednici Privremenog organa opštine Kula doneta je Odluka o konsolidovanom Završnom raunu...