Tag: priprema nacrta

Kategorija: Info servis

Odeljenje lokalne poreske administracije je otpočelo rad na pripremi nacrta Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne...