U somborskom Prihvatilištu za pse i mačke nastoje pomoći svim životinjama da pronađu dobrevlasnike...

Somborsko prihvatilište za pse i mačke, u okviru akcije Udomi, ne kupuj! pozva...

Somborsko prihvatilište nastavlja akciju Udomi, ne kupuj, koju sprovodi mescima...

Somborsko Prihvatilište za pse i mačke, koje deluje u okviru Javnog komunalnog preduzća...

Prihvatilište za pse i mačke - u okviru Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Sombor, pruža bezrezervnu podrscaron;ku...

Lepi Žuća je spreman za udomljavanje. Lokacija - somborsko prihvatilišt Starost...

U okviru akcije "Udomi, ne kupuj!", koje sprovodi Prihvatilište u Somboru, na uomljavanje...

U okviru akcije "Udomi, ne kupuj!", koje sprovodi Prihvatilište u Somboru, na uomljavanje...