Predavanje na temu prevencije i održavanja higijene usta i zuba održano je zahvaljujući organizaciji  Crveni kst...