Opština Кula organizovala je Sajam zapošljavanja Кorporacije Lear, koji će se u subotu, 9. mata,...

Problem koji se smatra nacionalnim, svakako je nezaposlenost. Kao i svaku opštinu, tako pogađ...