U galeriji Meander u Apatinu postavljena je izložba skulptura sa prethodnih Simpozijuma skulpture Meander.  

Konkursom Ministarstva kulture Republike Srbije za finasiranje umetničkih dela Apatin je u 2015. i 2016. godini dobio vrednu kolekciju umetničkihdela...