Ovih dana uz račune za komunalne usluge, građani Opštine Apatin dobiće anketni...

Opština Apatin je jedna od 45 lokalnih samouprava u Srbiji koja učestvuje u rojektu...

U Kuli je toku sprovođenje druge faze projekta Reforma poreza na imovinu, kako bi uešće...

U sklopu  projekta Reforma poreza na imovinu u Opštini Kula u toku je faa...

Obveznici koji vode poslovne knjige dužni su da do 31. marta 2019. godine podnesu poresku prijavu na porez naimovinu...

Poreska uprava saopštila je da je povećan iznos PDV-a koji se refundira za kupljenu hranu i opremu za ebe,...