Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara koji je stupio na snagu 15. decembra 2018. goine...