U okviru programa švajcarske vlade "Reforma poreza na imovinu" završen je popis nekretnina, a rajem...