U Gimnaziji i stručnoj školi Nikola Tesla u Apatinu pokrajinski sekretar za sport i omladinu strong>Vladimir...

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo je 15. juna donelo Rešenje o dodeli sredstava po Javnom konkusu...

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu obezbedio je sredstva u iznosu od 2.160.000 dinara za kupovin...

Dohlorna stanica za prečišćavanje vode u Kolutu danas je zvanično puštena u ra,...

Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstva...

Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor je jedna od većih zdravstvenih ustanva...

Samo ulaganja u osavremenjavanje nastavnog procesa mogu podići interes učenika za upis u određenu školu. Sveni...

Volonteri Štaba za vanredne situacije opštine Odžaci, danas su nastavili sa podelo...