Pokrajinski štab za vanredne situacije održao je sednicu, kojom je predsedavao komandant Štaba i potpredsenik...

Na nalog predsednika Vlade AP Vojvodine dr Bojana Pajtića, danas je sazvana hitna sednica pokrajinske Vlade, dok je pokrajinski Štab za vanedne...