Tag: podela senior kartica

Kategorija: Društvo

Penzioneri koji su podneli zahteve za Кulsku Senior Кarticu u Ruskom Кrsturu, od ponedeljka 19.11. ih svakodnevno preuzimaju...

Kategorija: Društvo

Od ponedeljka, 19. novembra, započela je podela kulskih senior kartica za penzionere koji su zahteve predali u prvom...

Kategorija: Društvo

Za sve penzionere koji su predali zahteve za Kulsku Senor Karticu u prvom krugu, iste su dostupne od...

Kategorija: Društvo

Penzioneri koji su podneli zahtev u drugom krugu, svoje apatinske senior kartice mogu preuzeti od ponedeljka, 06.08.2018. godine,...

Kategorija: Društvo

U ponedeljak, 25. juna, počela je podela senior kartica koje mogu da se preuzmu svakog radnog dana, u...