Jedna od najmodernijih kuglana u Evropi, kuglana Banje Junaković u Apatinu, domaćin je 26. državnog prvensta...