Gradska uprava grada Sombora je po četvrti put sprovela proces ”Participativnog budžetiranja” čme...

Do 20. novembra građani mogu da glasaju za projekat čija će se realizacija finansirati iz budžeta grada u kviru...

Radna grupa za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o tro&scaon;enju...

Prikupljanje predloga za projekat „Participativno budžetiranje 2019“, okončano je 20. oktobra. Sekretari...